Učenje

Pomlad 2019

Ljubljansko pomladno trimesečje učenja traja
od 1. aprila do 30. junija 2019.

 .

Učenje poteka v šoli yoge Yogashala
v Sokolskem domu na Taboru.

.

Za več informacij pišite na:

info@involution.in

Vsem nam želimo redno in sproščeno učenje!