Šola in učitelji

Yogashala

je šola yoge po izročilu Patanjalijevih Suter yoge,

kot jo poučujejo učitelji linije Iyengar na inštitutu RIMYI (Pune, Indija).

Šolo razvijamo na osnovi želje po odprtem prostoru, kjer se izvaja študij (knjižnica-čitalnica), individualna in skupna učiteljska praksa ter poučevanje (prostor za vadbo).

Ena naših rednih učenk-učiteljic je Lana Dodig.

Njena prva formalna izobrazba je prevajalska. Trenutno prevaja knjigi Alpha and Omega of Trikonasana in Chittavijnana of Yogasana Prashanta Iyengarja.

K jogi je bila povabljena leta 1997. Leta 2008 pa se je zaradi srečnega spleta okoliščin srečala z jogo po izročilu in metodi Iyengar, kateri se je od takrat naprej popolnoma posvetila. Za učiteljico po tej liniji učiteljev se redno izobražuje od leta 2012.

Njeni osprednji mentorji so učenci B.K.S. Iyengarja – Kevin Gardiner, Erika Repassy in Michael Forbes, obenem je globoko inspirirana z učenji učitelja Prashanta S. Iyengarja (čigar publikacije so na voljo v knjižnici Yogashale) in Geete Iyengar na inštitutu RIMYI.

Lana Dodig je učiteljica yoge (pod okriljem in certifikacijo madžarske zveze yoge Iyengar ter Inštituta RIMYI (Pune, Indija)).

Že pri prvem izobraževanju je Lana spoznala Alenko Frim.

Na jogijsko pot je Alenko zaneslo leta 2010, na začetku kot samostojno študijsko pot in kasneje pod vodstvom učiteljev v centru City joga v Ljubljani. Tam je leto kasneje opravila svoj prvi 500-urni učiteljski tečaj.

Natančnost izvajanja položajev po navodilih družine Iyengar se je v trenutku ujela z njeno tehnično naravo. Želja po nadaljnjem učenju je vedno večja. Tako že peto leto obiskuje delavnice priznanih tujih učiteljev iz Madžarske, Nemčije in ZDA. Njena velika želja je obiskati center Iyengar družine v mestu Pune, v Indiji.

Alenka Frim je učiteljica yoge (pod okriljem in certifikacijo madžarske zveze joge Iyengar in inštituta RIMYI (Pune, Indija)).

Izobraževanja z učitelji starešinami potekajo tudi v drugih mestih sveta in na inštitutu RIMYI.
Učiteljici društva se mesečno udeležujeta delavnic in izobraževanj v Ljubljani, v Munchnu in Budimpešti (Laurie Blakeney, Stephanie Quirk, Patricia Walden, Erika Repassy, Michael Forbes, Kevin Gardiner).

Lana in Alenka že osmo leto hodita po podobni študijski poti in sodelujeta znotraj Društva YOGA zavoljo odpiranja možnosti za medučiteljsko sodelovanje in izobraževanje učencev yoge.