Šola in učitelji

Yogashala

je šola yoge po izročilu
Patanjalijevih Suter yoge,
kot jo poučujejo učitelji
linije Iyengar na inštitutu RIMYI (Pune, Indija).

Šolo razvijamo na osnovi potrebe po odprtem prostoru, kjer se izvaja študij (knjižnica-čitalnica), individualna in skupna učiteljska praksa ter poučevanje.

Ena naših rednih učenk-učiteljic je Lana Dodig.

Njena prva formalna izobrazba je prevajalska. Trenutno prevaja knjigi Alpha and Omega of Trikonasana in Chittavijnana of Yogasana Prashanta Iyengarja.

K jogi je bila povabljena leta 1997. Leta 2008 pa se je zaradi srečnega spleta okoliščin srečala z jogo po izročilu in metodi Iyengar, kateri se je od takrat naprej popolnoma posvetila. Za učiteljico po tej liniji učiteljev se redno izobražuje od leta 2012.

Njeni osprednji mentorji so učenci B.K.S. Iyengarja – Kevin Gardiner, Erika Repassy in Michael Forbes, obenem je globoko inspirirana z učenji učitelja Prashanta S. Iyengarja (čigar publikacije so na voljo v knjižnici Yogashale) in Geete Iyengar na inštitutu RIMYI.

Lana Dodig je učiteljica yoge (pod okriljem in certifikacijo madžarske zveze yoge Iyengar ter Inštituta RIMYI (Pune, Indija)).

Že pri prvem izobraževanju je Lana spoznala Alenko Frim.

Na jogijsko pot je Alenko zaneslo leta 2010, na začetku kot samostojno študijsko pot in kasneje pod vodstvom učiteljev v centru City joga v Ljubljani. Tam je leto kasneje opravila svoj prvi učiteljski tečaj. Izobraževanje je nadaljevala pod mentorstvom učiteljev yoge po metodi Iyengar.

Natančnost izvajanja položajev po navodilih družine Iyengar se je v trenutku ujela z njeno tehnično naravo. Želja po nadaljnjem učenju je vedno večja. Tako že sedmo leto obiskuje delavnice priznanih tujih učiteljev iz Madžarske, Nemčije in ZDA. Njena velika želja je obiskati center družine Iyengar v mestu Pune, v Indiji.

Alenka Frim je učiteljica yoge (pod okriljem in certifikacijo madžarske zveze joge Iyengar in inštituta RIMYI (Pune, Indija)).

Lana in Alenka že osmo leto hodita po podobni študijski poti in sodelujeta znotraj Društva YOGA zavoljo odpiranja možnosti za medučiteljsko sodelovanje in izobraževanje učencev yoge.