Začetek

Ta stran je namenjena spoznavanju vede in umetnosti,

ki jo poznamo pod imenom Yoga oziroma Joga.

2nd Century A.D sculpture of Nandi [Bull] Date 1872 Source India collection at the International Exhibition (1872)

2nd Century A.D. sculpture of Nandi
(India collection at the International Exhibition (1872))

 

Dobrodošli!